PHÍ DỊCH VỤ 200.000 700.000
LỆ PHÍ NỘP NHÀ NƯỚC – 950.000 gồm:

  • Cấp giấy phép 200.000
  • Bố cáo 300.000
  • Con dấu 450.000
950.000 950.000
TỔNG CỘNG 1.150.000 1.650.000
CÔNG VIỆC:

GÓI CƠ BẢN – 3 NGÀY

 (giấy phép + con dấu + bố cáo)

TRỌN GÓI – 8 NGÀY

 

Soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp nộp Sở KHĐT ü ü
Ra giấy phép Đăng Ký Kinh Doanh ü ü
Khắc dấu tròn và thông báo mẫu dấu ü ü
Đăng bố cáo thành lập cổng thông tin quốc gia ü ü
Đăng ký hồ sơ thuế ban đầu tại Cơ Quan Thuế ü
Xác nhận phương pháp kê khai khấu trừ thuế ü
Đăng ký sử dụng hóa đơn và phát hành hóa đơn ü
Đăng ký nộp thuế điện tử qua tài khoản ngân hàng ü
Thông báo tài khoản ngân hàng lên Sở KH-ĐT ü
Đăng ký nộp thuế điện tử ü
Tư vấn xây dựng cơ cấu nộp thuế tối ưu ü
Mua chữ ký số (token) khai thuế qua mạng

  • 1 năm 1.350.000
  • 2 năm 1.900.000
  • 3 năm 2.100.000
Tùy gói

 

CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP

  • 200,000 vnđ phí dịch vụ Hoàn Cầu thu
  • 950,000 vnđ lệ phí đóng cho nhà nước.
  • Cam kết không phát sinh thêm bất kỳ khoản phí dịch vụ nào.
A. GPKD, MST, Mã số XNK + Con dấu Thời gian Phí dịch vụ Lệ phí nhà nước
– Tư vấn đặt tên công ty, ngành, vốn điều lệ, …
– Soạn hồ sơ thành lập công ty
– Đăng ký xin cấp giấy phép kinh doanh, mã số thuế, xuất nhập khẩu
– Khắc con dấu tròn công ty khi (thành lập công ty)
3 NGÀY 200.000 650.000 gồm:
– Phí ĐK TL: 200.000
– Phí con dấu: 450.000
– Đăng bố cáo công ty lên cổng thông tin quốc gia Miễn Phí – 300.000 (đăng lên cổng thông tin quốc gia)

Sau khi thành lập mới, nếu được Khách Hàng tiếp tục tin tưởng, Hoàn Cầu sẽ đăng ký hồ sơ thuế ban đầu và phát hành hóa đơn cho doanh nghiệp

  • 500.000 khi sử dụng dịch vụ của Hoàn Cầu, lệ phí nhà nước không có.
C. Đăng ký hồ sơ thuế ban đầu Thời gian Phí dịch vụ Lệ phí nhà nước
– Kê khai thuế môn bài
– Đăng ký bổ nhiệm giám đốc
– Đăng ký bổ nhiệm kế toán
– Đăng ký thực hiện hình thức dịch vụ kế toán công ty
– Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế VAT
– Đăng ký đặt mua thiết bị chữ ký số (token)
– Đăng ký xin phép đặt in hóa đơn
5 NGÀY 500.000

Để làm rõ hơn, thông thường có 3 loại hình công ty phổ biến:

Thành lập công ty TNHH, công ty Cổ Phần Thời gian Phí dịch vụ Lệ phí nhà nước
Bao gồm:

–Công Ty TNHH Một thành viên

–Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

–Công ty Cổ Phần từ 3 thành viên trở lên

3 NGÀY 200.000 950.000 gồm:

– 200.000 phí hồ sơ

– 450.000 phí con dấu

– 300.000 phí đăng thông tin lên cổng quốc gia

Chi nhánh công ty

Chi Nhánh Công Ty Thời gian Phí dịch vụ
Đây là loại hình dành cho doanh nghiệp muốn mở rộng thêm chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện 3 NGÀY  1.000.000đ

 

900.000/quý
Dưới 16 1.800.000/quý 2.100.000/quý
Dưới 31 2.100.000/quý 3.000.000/quý
Dưới 46 2.700.000/quý 3.900.000/quý
Dưới 61 3.300.000/quý 4.800.000/quý
Dưới 91 4.200.000/quý 6.000.000/quý
Dưới 121 4.800.000/quý 7.200.000/quý
Dưới 151 5.400.000/quý 8.100.000/quý
Dưới 181 6.000.000/quý 9.000.000/quý
Từ 181 trở lên

Mỗi hóa đơn phát sinh thêm tính phí 20.000đ/hóa đơn

NHÓM NGÀNH THƯƠNG MẠI (Phí dịch vụ kế toán/quý = 3 tháng)

SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN
(Quý = 3 Tháng)
Không có tờ khai hải quan Có tờ khai hải quan
Không có hóa đơn 900.000/quý 900.000/quý
Dưới 16 2.100.000/quý 2.700.000/quý
Dưới 31 2.700.000/quý 3.600.000/quý
Dưới 46 3.300.000/quý 4.500.000/quý
Dưới 61 3.900.000/quý 5.400.000/quý
Dưới 91 4.800.000/quý 6.600.000/quý
Dưới 121 5.700.000/quý 7.500.000/quý
Dưới 151 6.600.000/quý 8.400.000/quý
Dưới 181 7.500.000/quý 9.300.000/quý
Từ 181 trở lên

Mỗi hóa đơn phát sinh thêm tính phí 20.000đ/hóa đơn

NHÓM NGÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG – TRANG TRÍ NỘI THẤT
SẢN XUẤT – GIA CÔNG – LẮP ĐẶT (Phí dịch vụ kế toán/quý = 3 tháng)

SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN
(Quý = 3 Tháng)
Trang trí nội thất
Gia công – lắp đặt
Thi công xây dựng
Sản xuất
Không có hóa đơn 900.000/quý 900.000/quý
Dưới 16 2.400.000/quý 3.000.000/quý
Dưới 31 3.000.000/quý 4.200.000/quý
Dưới 46 4.200.000/quý 5.400.000/quý
Dưới 61 5.400.000/quý 6.900.000/quý
Dưới 76 6.600.000/quý 8.100.000/quý
Dưới 91 7.800.000/quý 9.300.000/quý
Dưới 121 9.300.000/quý 10.500.000/quý
Dưới 151 10.800.000/quý 11.700.000/quý
Dưới 181 12.300.000/quý 12.900.000/quý
Từ 181 trở lên

Mỗi hóa đơn phát sinh thêm 30.000đ/hóa đơn