Các tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ tại Việt Nam 2020

Xác định rõ ràng quy mô doanh nghiệp là điều vô cùng quan trọng. Đặc biệt là khi xác định chế độ kế toán và những ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp siêu nhỏ cũng là một trong những quy mô cần nắm rõ các tiêu chí xác định.

Doanh nghiệp siêu nhỏ là gì?

Doanh nghiệp siêu nhỏ là gì?
Doanh nghiệp siêu nhỏ là gì?

Là một doanh nghiệp mà có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 người. Tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng trong các lĩnh vực nông, công nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng. Hoặc nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

Các quy mô doanh nghiệp tại Việt Nam:

Tiêu chí Doanh nghiệp siêu nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa
Số lao động tham gia BHXH Tổng doanh thu năm Tổng nguồn vốn Số lao động tham gia BHXH Tổng doanh thu năm Tổng nguồn vốn Số lao động tham gia BHXH Tổng doanh thu năm Tổng nguồn vốn
Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng Bình quân năm không quá 10 người Không quá 03 tỷ đồng Không quá 03 tỷ đồng Bình quân năm không quá 100 người Không quá 50 tỷ đồng Không quá 20 tỷ đồng Bình quân năm không quá 200 người Không quá 200 tỷ đồng Không quá 100 tỷ đồng
Thương mại, dịch vụ Bình quân năm không quá 10 người Không quá 10 tỷ đồng Không quá 03 tỷ đồng Bình quân năm không quá 50 người Không quá 100 tỷ đồng Không quá 50 tỷ đồng Bình quân năm không quá 100 người Không quá 300 tỷ đồng Không quá 100 tỷ đồng

Cách xác định lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp siêu nhỏ

Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp siêu nhỏ được xác định theo hệ thống ngành kinh tế mới nhất. Được ban hành kèm theo “Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.

Trường hợp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, cả 3 quy mô doanh nghiệp trên xác định lĩnh vực hoạt động theo lĩnh vực có doanh thu cao nhất.

Trường hợp không xác định được doanh thu cao nhất, các doanh nghiệp sẽ dựa trên điều khác để xác định. Cụ thể như căn cứ vào lĩnh vực sử dụng nhiều lao động nhất.

Cách xác định số lao động tham gia BHXH (bảo hiểm xã hội) bình quân năm

Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội là toàn bộ lao động do doanh nghiệp quản lý, sử dụng, trả lương tham gia BHXH. Điều này đã được nhắc đến trong “Khoản 1 Điều 8 Nghị định 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017.”

Cách xác định số lao động tham gia BHXH bình quân được tính như sau:

Số lao động tham gia BHXH bình quân năm = Tổng số lao động tham gia BHXH của năm : 12

 

Nếu doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm, cần lưu ý. Số năm tham gia BHXH được tính bằng tổng số lao động tham gia BHXH của các tháng hoạt động chia số tháng hoạt động.

Cách xác định tổng số doanh thu

Tổng doanh thu của năm là tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp. Tổng doanh thu được xác định dựa trên Báo cáo tài chính của năm trước liền kề.

Xác định tổng số doanh thu trong năm
Xác định tổng số doanh thu trong năm

Trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới hoặc trên 01 năm nhưng chưa phát sinh doanh thu. Doanh nghiệp cần phải căn cứ vào tiêu chí tổng nguồn vốn để xác định thuộc quy mô nào.

Cách xác định tổng nguồn vốn

Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp siêu nhỏ được xác định trong bảng cân đối kế toán. Bảng cân đối này là của Báo cáo tài chính năm trước đó của doanh nghiệp.

Xác định tổng nguồn vốn của doanh nghiệp
Xác định tổng nguồn vốn của doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm: tổng nguồn vốn xác định dựa vào bảng cân đối kế toán cuối quý liền kề tính tới thời điểm doanh nghiệp đăng ký hưởng hỗ trợ.

Tờ khai xác định doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và vừa

Mẫu tờ khai:

Mẫu tờ khia xác định doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và vừa
Mẫu tờ khia xác định doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và vừa

Trên đây là những tiêu chí xác định cũng như mẫu tờ khai xác định doanh nghiệp. Hoàn Cầu Office hi vọng đã có thể giúp giải đáp những thắc mắc liên quan đến quy mô doanh nghiệp.

Xem thêm: Xử lý chuyển tiền từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân

4 2 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả