Dịch vụ chữ ký số

Hoàn Cầu cung cấp dịch vụ Chữ Ký Số Vina-CA, là một trong những công ty cung cấp dịch vụ Chữ Ký Số có doanh số lớn và uy tín nhất Việt Nam. Vina-CA hoặc EFY có đội ngũ nhân viên  nhiệt tình và thời gian sử dụng đúng như số tháng cam kết cho doanh nghiệp.

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỔ – GÓI ĐĂNG KÝ MỚI
Thời gian sử dụng Giá xuất hóa đơn Thực thu Tặng kèm miễn phí
1 năm 1.828.000 1.350.000 Thiết bị Token
2 năm 2.743.000 1.900.000 Thiết bị Token
3 năm 3.108.000 2.100.000 Thiết bị Token
BÁO GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM VAT 10%

 

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỔ – GÓI GIA HẠN
Thời gian sử dụng Giá xuất hóa đơn Thực thu
1 năm 1.328.000 1.000.000
2 năm 2.243.000 1.600.000
3 năm 2.608.000 2.000.000
BÁO GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM VAT 10%