DỊCH VỤ KHAI BÁO THUẾ BAN ĐẦU, THUẾ THÁNG, THUẾ QUÝ

Dịch vụ khai báo thuế ban đầu, báo cáo thuế hàng tháng, báo cáo thuế quý được các công ty sử dụng nhiều hiện nay. Bởi nó giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí và hạn chế những sai sót khi phải làm việc với các cơ quan thuế, cơ quan Nhà nước.

Dịch vụ Kế toán báo cáo thuế Hoàn Cầu Office chuyên cung cấp dịch vụ báo cáo thuế giá rẻ – Giải pháp tối ưu cho công ty mới thành lập.

Báo cáo thuế là gì?

Khái niệm báo cáo thuế

Khái niệm báo cáo thuế

Báo cáo thuế là công việc kê khai các hóa đơn thuế GTGT đầu vào/GTGT đầu ra phát sinh trong quá trình mua hàng, sử dụng dịch vụ và những hóa đơn bán hàng do chủ thể phát hành.

Báo cáo thuế là hoạt động bắt buộc của Nhà nước đối với chủ thể, nó như một công vụ để Nhà nước quản lý các chủ thể kinh doanh ở tầm vĩ mô.

Tại sao phải báo cáo thuế GTGT?

Bất cứ doanh nghiệp đang hoạt động cũng phải thực hiện báo cáo thuế GTGT cho Nhà nước. Bởi vì:

 • Thuế GTGT là một loại thuế gián thu, được sử dụng rộng rãi đối với các tổ chức, cá nhân tiêu dùng sản phẩm hàng hóa, sử dụng cung ứng dịch vụ trong cuộc sống. Cho nên, thuế GTGT là một nguồn thu lớn đóng góp vào Ngân sách của Nhà nước vào mỗi năm.
 • Thuế GTGT là một loại thuế gián thu được tính trên giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ của chủ thể. Thuế GTGT không áp dụng đối với các mặt hàng nhập khẩu. Đây là một trong những tác động của Nhà nước trong việc tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy quá trình xuất khẩu hàng hóa.

Đối tượng phải nộp thuế GTGT

Đối tượng phải nộp thuế GTGT

Đối tượng phải nộp thuế GTGT

Đối tượng báo cáo thuế tháng

Các doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Tài khoản 511) của năm tài chính liền kề lớn hơn 50 tỷ đồng sẽ khai thuế GTGT theo tháng.

Đối tượng báo cáo thuế quý

Các doanh nghiệp mới thành lập và mới bắt đầu hoạt động kinh doanh (chưa đủ 12 tháng)

Doanh thu năm tài chính liền kề bằng hoặc thấp hơn 50 tỷ đồng.

Ví dụ 1: Công ty TNHH ABC bắt đầu sản xuất kinh doanh từ tháng 6/2019, thì năm 2020 Công ty TNHH ABC khai thuế GTGT theo quý.

Ví dụ 2: Công Ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Doanh Nghiệp Hoàn Cầu bắt đầu hoạt động kinh doanh từ 9/2018. Hoàn Cầu khai báo thuế GTGT theo quý năm 2018 và năm 2019. Nếu doanh thu năm 2019 lớn hơn 50 tỷ đồng, Hoàn Cầu khai thuế GTGT theo tháng năm 2020.

Báo cáo thuế theo quý

Báo cáo thuế theo quý bao gồm

Báo cáo thuế theo quý bao gồm

Báo cáo thuế GTGT theo quý bao gồm:

 • Tờ khai thuế GTGT khấu trừ;
 • Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ Mua vào;
 • Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ Bán ra;
 • Một số bảng kê Phụ lục khác (nếu có).

Báo cáo thuế TNCN bao gồm:

 • Trường hợp trong quý, công ty không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không cần phải khai thuế;
 • Trường hợp khấu trừ thuế TNCN đối với đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, trúng thưởng, bản quyền, nhượng quyền thương mại thì khai và nộp tờ khai theo mẫu “số 03/KK-TNCN” theo quý.
 • Nếu công ty thuộc đối tượng nộp thuế theo quý thì nộp tờ khai thuế TNCN là ngày của tháng sau quý.

Báo cáo thuế TNDN theo quý bao gồm:

 • Đối với doanh nghiệp thực hiện khai báo đầy đủ chế độ sổ sách hóa đơn và xác định được chi phí thực phát sinh của kỳ tính thuế thì nộp tờ khai thuế TNDN theo mẫu “số 01A/TNDN”.
 • Nếu doanh nghiệp không xác định được chi phí phát sinh thực tế thì nộp tờ khai thuế TNDN theo mẫu “số 01B/TNDN”.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu “BC26-AC” kèm Thông tư số 64/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn gửi cùng Hồ sơ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của quý tiếp theo. Thời gian nộp muộn nhất là ngày 30/4, 30/7, 30/10 và 30/01.

Báo cáo thuế theo tháng

Báo cáo thuế theo tháng bao gồm

Báo cáo thuế theo tháng bao gồm

Báo cáo thuế GTGT

 • Kê khai theo phương pháp trực tiếp:
  • Trực tiếp trên doanh thu: kê khai thuế GTGT theo mẫu “số 04/GTGT”;
  • Trực tiếp trên GTGT: kê khai thuế GTGT theo mẫu “số 03/GTGT”;
  • Kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu “số 04-1/GTGT”.
 • Kê khai theo phương pháp khấu trừ:
  • Khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT;
  • Kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ hàng hóa bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT;
  • Kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ hàng hóa mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT;
  • Kèm một số phụ lục khác (nếu có).

Báo cáo thuế TNCN

 • Nếu là doanh nghiệp trả tiền lương, khai thuế TNCN theo mẫu số 02/KK-TNCN;
 • Nếu là doanh nghiệp trả đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, khai thuế TNCN theo mẫu số 03/KK-TNCN.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế theo mẫu BC26-AC ghi chép và giải trình đầy đủ tình hình sử dụng hóa đơn và chứng từ liên quan tới các hoạt động chi tiêu tài chính của doanh nghiệp.

Những công việc mà dịch vụ kế toán báo cáo thuế của Hoàn Cầu sẽ thực hiện

Dịch vụ khai báo thuế gồm: dịch vụ kê khai thuế ban đầu, dịch vụ báo cáo thuế tháng, quý. Nếu có nhu cầu thì Hoàn Cầu Office còn cung cấp kế toán báo cáo thuế để việc khai thuế GTGT, làm việc với cơ quan thuế, cơ quan Nhà nước được an toàn, nhanh chóng, hiệu quả.

Dịch vụ khai báo thuế ban đầu

Dịch vụ khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp

Dịch vụ khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp

Trong vòng 10 ngày (kể từ ngày ra giấy phép đăng ký kinh doanh), doanh nghiệp bắt buộc phải làm hồ sơ kê khai thuế ban đầu với cơ quan thuế cấp quận tại địa chỉ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Việc kê khai không phải quá phức tạp tuy nhiên cần phải có kinh nghiệm làm việc với Chi Cục Thuế. Nên nếu kế toán thuế chưa đủ kinh nghiệm sẽ gặp ít nhiều khó khăn, gây ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Hoặc trong trường hợp bị phạt ứng với sai sót.

Dịch vụ báo cáo thuế tháng

Dịch vụ báo cáo thuế tháng tại Hoàn Cầu Office

Dịch vụ báo cáo thuế tháng tại Hoàn Cầu Office

Khi sử dụng dịch vụ báo cáo thuế tháng thì hằng tháng các công ty chỉ cần cung cấp những chứng từ cho dịch vụ khai báo thuế, báo cáo thuế của công ty, dịch vụ này sẽ giúp bạn thực hiện đầy đủ những công việc sau:

 • Phân loại và kiểm tra tính hợp lệ của những chứng từ.
 • Lập tờ khai thuế GTGT (giá trị gia tăng) và thuế TNDN (thu nhập doanh nghiệp).
 • Kê khai và nộp thuế GTGT hàng tháng, và cũng nộp báo cáo lên cơ quan thuế theo quy định.
 • Sau cùng, các kế toán báo cáo thuế sẽ lập các chứng từ, sổ sách sau:
 • Sổ sách kế toán.
 • Chứng từ kế toán (xuất, nhập, thu,chi).
 • Sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm.
 • Lập các biểu mẫu phân bổ, khấu hao, biểu mẫu liên quan đến lao động,…
 • Lập sổ cái các tài khoản.
 • Lập sổ nhật ký chung.

Dịch vụ báo cáo thuế quý

Dịch vụ báo cáo thuế quý

Dịch vụ báo cáo thuế quý

Đa phần các công ty vừa và nhỏ hiện nay sẽ thực hiện lập và kê khai thuế theo quý. Dịch vụ báo cáo thuế quý  cực kỳ hữu ích đặc biệt là đối với các công ty vừa và nhỏ.

Hoàn Cầu giúp doanh nghiệp thực hiện các công việc sau:

 • Lập tờ khai tạm tính thuế GTGT, TNDN.
 • Lập báo báo tạm quyết toán thuế TNDN và nộp lên cơ quan thuế (dựa trên sổ sách hàng tháng và cân đối với kế hoạch của doanh nghiệp).
 • Hoàn chỉnh toàn bộ sổ sách, chứng từ trong quý và bàn giao cho doanh nghiệp.

Dịch vụ cung cấp kế toán báo cáo thuế

Dịch vụ cung cấp nhân viên kế toán làm báo cáo thuế

Dịch vụ cung cấp nhân viên kế toán làm báo cáo thuế

Nhiều doanh công ty, nhất là các công ty mới thành lập thì thường sẽ chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc làm việc với Chi cục thuế, thậm chí là chưa tìm được kế toán thích hợp. Với vấn đề này thì Hoàn Cầu Office cung cấp kế toán báo cáo thuế chính là lựa chọn tối ưu cho doanh nghiệp.

Nhân viên chuyên nghiệp Hoàn Cầu Office sẽ giúp doanh nghiệp hoàn thành các chứng từ sổ sách, giấy tờ cần thiết và thay mặt doanh nghiệp làm việc trực tiếp với các cơ quan chức năng (các cơ quan thuế, cơ quan Nhà nước) một cách hiệu quả, nhanh chóng.

Dịch vụ khai báo thuế ban đầu, theo tháng, theo quý từ Hoàn Cầu Office

Nếu khách hàng đang cần tìm nơi chuyên cung cấp tất cả các dịch vụ khai báo thuế ban đầu, dịch vụ báo cáo thuế theo tháng, quý thì Hoàn Cầu chính là sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn.

Dịch vụ khai báo thuế ban đầu/theo tháng/theo quý từ Hoàn Cầu Office

Dịch vụ khai báo thuế ban đầu/theo tháng/theo quý từ Hoàn Cầu Office

Hoàn Cầu đã có 7 năm kinh nghiệm làm hoạt động trong lĩnh vực “Thành lập doanh nghiệp – Thuế – Kế toán”. Với các công ty mới thành lập, hiểu được sự khó khăn cũng như những bỡ ngỡ khi làm khai báo thuế với cơ quan chức năng, Hoàn Cầu đã đặc biệt chú trọng trong việc làm hồ sơ khai thuế ban đầu cho các doanh nghiệp như sau:

Thiết lập hồ sơ báo cáo thuế ban đầu

 • Soạn hồ sơ kê khai báo thuế ban đầu.
 • Lập và nộp tờ khai thuế môn bài. Nộp thuế môn bài qua tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp.
 • Có người đứng tên phụ trách kế toán thuế cho công ty khách hàng.
 • Đại diện doanh nghiệp làm biên bản làm việc ban đầu với cán bộ thuế quản lý trực tiếp.
 • Mở tài khoản ngân hàng cho công ty miễn phí (Từ năm 2016 tất cả công ty thành lập mới phải mở tài khoản ngân hàng).

Mua và đặt in hóa đơn

 • Soạn hồ sơ.
 • Liên hệ các nhà IN HÓA ĐƠN uy tín và thông báo phát hành hóa đơn (doanh nghiệp chỉ được sử dụng hóa đơn kể từ ngày có thông báo).
 • Đại diện doanh nghiệp mua hóa đơn tại Chi cục thuế (nếu doanh nghiệp không đặt in hóa đơn tại Hoàn Cầu).
 • Hướng dẫn doanh nghiệp cách sử dụng, ghi hóa đơn và hủy hóa đơn.

Các giấy tờ cần thiết doanh nghiệp cần cung cấp

 • Giấy phép kinh doanh (1 bản photo).
 • CMND hoặc hộ chiếu của đại diện pháp luật (có công chứng).
 • Hợp đồng thuê, hoặc mượn nhà (nếu có), Hoàn Cầu sẽ hỗ trợ cung cấp mẫu hợp đồng đúng quy định nếu công ty yêu cầu.

Phí kê khai thuế ban đầu và đặt in hóa đơn

 • Phí dịch vụ: 500.000đ.
 • Phí đặt in hóa đơn MIỄN PHÍ (Khách hàng sẽ trả tiền IN HÓA ĐƠN cho nhà in theo số lượng yêu cầu, Hoàn Cầu hỗ trợ tạm thu cho khách hàng).

Cam kết trách nhiệm của dịch vụ báo cáo thuế Hoàn Cầu Office

Hoàn Cầu Office cam kết mang đến giải pháp kế toán trọn gói hiệu quả cho doanh nghiệp

Hoàn Cầu Office cam kết mang đến giải pháp kế toán trọn gói hiệu quả cho doanh nghiệp

 • Hoàn Cầu Office cam kết thực hiện các công việc: sắp xếp, phân loại chứng từ, lập và giao sổ sách kế toán theo đúng tiến độ, đúng quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành.
 • Chịu hoàn toàn trách nhiệm về tất cả các chứng từ, hồ sơ, báo cáo tài chính, báo cáo thuế do Hoàn Cầu thực hiện.
 • Chịu trách nhiệm giải thích, giải trình với các Cơ quan Nhà nước khi có yêu cầu về số liệu kế toán do Hoàn Cầu Office thực hiện.
 • Cam kết và chịu trách nhiệm bảo mật thông tin kế toán của khách hàng, kể cả khi hợp đồng dịch vụ báo cáo thuế tại Hoàn Cầu Office đã kết thúc.

Kê khai thuế, báo cáo tài chính, thuế tháng, quý, lập tờ khai thuế GTGT và các dịch vụ khác liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, thuế, kế toán thuế,… đều được Hoàn Cầu Office thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật, giúp cho công ty bạn tiết kiệm được chi phí, thời gian và hạn chế được tối đa những trục trặc có thể xảy ra.

Liên hệ với Hoàn Cầu để được hỗ trợ ngay nhé!

 • Trụ sở chính: 10 Nguyễn Hậu, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú
 • Chi nhánh Hoàn Cầu 1: Tầng 3, 382/17-19 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3
 • Chi nhánh Hoàn Cầu 2: P403 Tầng 4, 141 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
 • Hotline: 0901.668.835
 • Email: hoancauoffice@gmail.com
5 3 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả